Tư vấn miễn phí: 0902103403
       
   
 
 
Tìm bác sỹ
Nhập tên bác sỹ cần tìm:
Chọn chuyên môn:
Tìm Bác sỹ
 
Trang chủ / Tìm bác sỹ  Print     Email
Thông tin Bác sỹ
  BS. Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Chức danh: - BSCK II
Chuyên môn:
Thông tin giới thiệu: » Đăng ký khám
  Phó khoa phụ II bệnh viện phụ sản Trung Ương - Bác sỹ hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện phụ sản An Thịnh
Để được tư vấn miễn phí xin gọi số 0902103403.
 
Quay lại